Svensk bison förening

Start
Styrelse
Bisongårdar
Bisonkött
Bisonturism
Länkar

 

 

Svensk bison förening Välkommen till Svensk Bison!

Årsmöte den 27/2

Det kommer beställas fler bisonböcker. Mycket info om bisonuppfödning. Den är skriven på engelska. Kontakta Bo Alexandersson (ordförande) om du vill beställa ett exemplar.

 

Föreningen Svensk bison är en intresseförening för bisonuppfödare. Här hittar du bisongårdar med försäljning, turism m.m. Gå in under fliken bisongårdar och klicka på namnen för mer info.

 

Föreningen går nu över till kalenderår därför kommer en ny faktura skickas ut till er. Bankgiro 482-6517. Det är bara medlemmar i föreningen Svensk bison som får finnas med under fliken bisongårdar, bisonkött och bisonturism.

Vill du bli stödmedlem i Svensk  bison förening betalar ni in 250:- på bankgiro 482-6517. Ni har då ingen rösträtt men får ta del av och deltaga på medlemsmöten som ordnas.

 

Här hittar du bisongårdar med turism och köttförsäljning!